Akcoat olarak sağlığı ve çevreyi korumak, güvenlik ve kaynak verimliliğini sağlamak ve sürekli olarak geliştirmek stratejimizin temel bir parçasıdır. Sürdürülebilir bir gelecek için sürekli çalışmak, yenilikçi ürünler üretmek, teknolojik altyapımızı sürekli geliştirmek; tüm çalışmalarımızda, paydaşlarımızla ilişkilerimizde ve ticari faaliyetlerimizde temel önceliğimizdir.

Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısıyla aşağıdaki konuları sorumluluklarımız ve taviz vermeyeceğimiz prensiplerimiz olarak benimsedik.

  • Pazardaki değişen şartları ve müşteri beklentilerini takip ederek paydaşlarımıza katma değer sağlayacak sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmek, ​
  • Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları için tercih edilen çözüm ortağı olmak için sürekli çalışmak, ​
  • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, tabi olunan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak, ​
  • İş süreçlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmek, risklerimizi günden güne azaltmak, ​
  • Tüm tedarik zinciri kapsamında sağlık, güvenlik ve çevre üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek, ​
  • Enerji verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek ve faaliyetlerimizi tasarlarken kaynaklardan tasarruf sağlamaya çalışmak, ​
  • Kalite, çevre, sağlık, güvenlik ve enerji performansımızı sürekli artırmak amacıyla teknolojiyi, alternatif hammadde kaynaklarını ve çalışma metotlarını geliştirmek ve bu metotları uygulamak, ​
  • Tüm paydaşlarımızla; kalitemizi güvence altına almak, çevreyi korumak, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak yaralanmalarını ve sağlıklarının bozulmasını önlemek için operasyonlarımızın güvenliğini sağlamak amaçlı çift yönlü iletişim ve birlikte çalışma azmi içinde olmak. ​


Akcoat olarak; evrensel değerlere saygılı, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, dünyanın geleceğini önemseyen, çalışanları ile insan odaklı bakış açısına sahip bir kuruluş olma yolunda ilerlemeye devam ederken tüm çalışanlarımızın da bu prensiplere kendini adamış ve aktif olarak katılım sağlamış olması en önemli taahhüdümüz ve geleceğimiz için en büyük güvencemizdir.