İnsan Kaynakları Misyon ve Vizyonu

Misyon: Akcoat’ta “Önce İnsan” anlayışı ile “çalışanlarımızı sürekli geliştirerek” organizasyonumuzu sürdürülebilir ve farklı kültürlerle çalışma becerisine sahip global bir takım oyuncusu haline getirmektir.

Vizyon: Şirketimizin çalışmak ve gelişmek için ideal bir işyeri ve herkes tarafından tercih edilen bir işveren markası olmasını sağlamaktır.