İnsan Kaynakları Politikası

Akkök grubunda sürdürülebilir değer yaratmak için çalışanlarımızın güvenle bağlandıkları, çalışmaktan gurur duydukları bir iklim oluşturarak bu kültürü gelecek nesillere aktarırız. Akcoat’un vizyon, strateji ve hedeflerinin gerçekleşmesinde destek olacak sürdürülebilir, adil, yenilikçi, şeffaf ve yenilikleri takip eden İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarını geliştirmek için çalışırken;

 • Adil ve tutarlı yönetim anlayışımız ile çalışanların güvende hissettikleri ve yenilikçi fikirler ürettikleri bir ortam yaratır,
 • Çalışanların işe olan katkıları dolayısıyla oluşan şirketimizin iş sonuçlarından gurur duymasını sağlar,
 • Takım çalışmasını destekleyerek birlikte çalışarak başarıya ulaşması için gerekli ortamı yaratır,
 • Çalışanlarımızı sürekli olarak yenilik aramaya yüreklendirir ve bunu gerçekleştirmeye yönelik yetkinliklerini geliştirir,
 • Gelişim sorumluluğunu üstlenir, öğrenme fırsatlarını değerlendirir ve birbirimizden öğrenerek başarı sağlar,
 • Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görür ve değer verir,
 • İnsan haklarına saygı duyar; çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticareti vb. insan haklarına uymayan tüm unsurlardan kaçınırız,
 • Açık iletişim ile geribildirim vererek yaptıklarımızı ileriye taşır, sürekli olarak gelişiriz,
 • Yapılan iyi işleri görür ve ödüllendiririz.
 • Çalışanlarımız için yedekleme planı oluşturarak, yetkinliklerini geliştirir ve kritik pozisyonlara hazırlarız,
 • Yetkinliklerine göre doğru çalışanın doğru pozisyonda yer almasını sağlarız.

Tüm süreçlerimizi “Samimiyet ve Dürüstlük”, “Çevreye ve İnsana Saygı”, “Hizmette Mükemmeliyet”, “Şeffaflık”, “Hesap Verilebilirlik”, “Sorumluluk Bilinci” ve “Eşitlik” değerlerimiz ile yönetiriz.