Kişisel Bilgiler

Cv'niz

Sözleşme

Başvuru formunun tarafımdan doğru olarak doldurulduğunu ve işe alındığım takdirde ve verdiğim bilgilerin aksinin tespiti halinde iş akdimin ihbarsız ve tazminatsız feshini kabul ederim.
Akcoat’a yapmış olduğum iş/staj başvurusu dolayısıyla paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ederim. İş bu Aydınlatma metninde yer alan açıklamaları okudum, anladım ve kabul ediyorum. Söz konusu kişisel verilerimin Akcoat tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine ve bu belgede belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmasına rıza veriyorum.