Enerji yönetiminin yaşamsal bir gereklilik haline geldiği bir dönemde Akcoat olarak, enerji verimliliğinin tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinci içerisinde amaç ve hedeflerimiz;

• Enerji konusundaki mevzuatlar ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara tam uyum sağlamak,

• Enerji tüketimini ve doğal kaynak kullanımını azaltmak, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmak, bunları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,

• Enerji amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi, kaynak ve destekleri sağlamak, 

• Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda, üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini gözetmek,

• Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak, 

• Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmak, 

    Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapması için gereken iş birliğini sağlayarak sürekli iyileşmeyi taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR
 VEYSİ KÜÇÜK