Akcoat olarak, faaliyet alanımızda iş süreçlerini yapılandırırken kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak üzere temel ilkelerimiz;

  • Süreçlerimizde tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası Çevre, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartları karşılar ve sürekli gözden geçiririz,
  • Çalışanlarımız, yüklenicilerimiz müşterilerimiz ve varlıklarımızla etkileşimi olan tüm paydaşlarımızın maruz kaldığı İSG risklerini değerlendiririz. Risk kontrol önlemlerini hayata geçirirken, proaktif bir yaklaşımla tehlikeleri kaynağında yok eder, iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevresel kazaları önlemeyi hedefleriz,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü her düzeyde katılım sağlayarak oluşturur, "sıfır iş kazası" hedefleriz, Acil durumlar için hazırlıklı olur, olası acil durumların etkilerini en aza indirmek için gereken planlama ve uygulamaları gerçekleştiririz,
  • Çevre ve İSG bilincine arttırmak için çalışanlarımıza eğitimler vermeyi ve paydaşlarımızla iletişim kurmayı görevimiz kabul eder, iyi uygulamaları paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleriz,
  • Faaliyetlerimizde çevrenin korunması için doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanırız. Atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımı sağlayarak atık oluşumunu en aza indirerek tasarımdan yaşam çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevre etkilerini azaltırız,
  • Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre bırakmak için biyoçeşitliliğin ve eko sistemin korunmasına katkı sağlarız.

Bu doğrultuda; gerek çalışanlarımız, gerekse tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapması için gereken iş birliğini sağlayarak "Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği" amaç ve hedeflerimiz ile performansımızı artırarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz