Akcoat. olarak; faaliyetlerimizi Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmekte ve hizmet verdiğimiz sektörlerde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan örnek bir kuruluş olarak tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Bu kapsamda, Kalite Politikamızın temel ilkeleri;

 • Değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda müşteri istek ve ihtiyaçlarını önceden belirleyip, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve lider bir kuruluş olmak,
   
 • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek,
   
 • Çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinlikleri, kalite bilincini artıracak eğitim programları ve aktiviteler gerçekleştirmek, motivasyonlarının en üst seviyelerde tutulmasını sağlamak,
   
 • Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
   
 • Tedarikçilerimiz ve taşeronlarımızla karşılıklı fayda ilişkileri içerisinde güvene dayalı işbirliği sağlamak ve sürdürmek,
   
 • Yenilikçi yaklaşım düşüncesiyle sektördeki gelişmeleri takip ederek müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre ekonomik ve nitelikli yeni ürünler sunmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak paydaşlarımıza ve ülkemize değer katmak,
 • Kalite yönetim sisteminin ISO 9001 gereklerine uygun olarak gelişeceğini ve sürekli iyileştirileceğini beyan eden, müşteriler ve bütün paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen bir kuruluş olmak.